MATA PELAJARAN PT3

 MATA PELAJARAN PT3

 1. Bahasa Melayu ( Bertulis)
 2. Bahasa Melayu ( Lisan)
 3. Bahasa Inggeris ( Bertulis)
 4. Bahasa Inggeris (Lisan)
 5. Sejarah 
 6. Geografi 
 7. Bahasa Arab 
 8. Pendidikan Islam 
 9. Matematik 
 10. Sains 
 11. Kemahiran Hidup Bersepadu 

 

No Articles for this News Feed.