×

Notice

Twitter Consumer Key not defined.

MATA PELAJARAN STAM

  1. Hifz Al-Quran
  2. Fiqh
  3. Tauhid dan Mantiq
  4. Tafsir dan Ulumuhu
  5. Hadith dan Mustolah
  6. Nahu dan Soraf
  7. Insya' dan Muthalaah
  8. Adab dan Nusus
  9. Arudh dan Qafiyyah
  10. Balaghah

ANALISIS KECEMERLANGAN CALON SPM 2017

 

 PENCAPAIAN  1 1 A   1 0 A    9 A     8 A    7 A    6 A    5 A    4 A    3 A    2 A    1 A    0 A
  JUMLAH     6 9 14 15 47 43 56 45 39 23 24 7

ANALISIS KECEMERLANGAN CALON SPM 2018

PENCAPAIAN 1 1 A  1 0 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 A 4 A 3 A 2 A 1 A 0 A
  JUMLAH 6 9 14 15 47 43 56 45 39 23 24 7

ANALISIS KECEMERLANGAN SMU  2013-2018

TAHUN 2013 2014 2015 2016 2017 2018
10 MUMTAZ 123 88 143 103 84 206

P.MUMTAZ

331 352 351 342 303 353
P.JAYYID JIDDAN 77 68 69 32 26 17
P.JAYYID 18 13 15   1  
P.MAQBUL 1          
P.RASIB     1