All Stories

2016

                                        2016 

 

  ANALISIS KECERMELANGAN CALON 

 

MUMTAZ 10M 9M 8M 7M 6M 5M 4M 3M 2M 1M 0M  
JUMLAH 5 6 7 8 9 6 4 10 10 12 58 135
PERATUS 3.70 4.44 5.19 5.93 6.67 4.44 2.96 7.41 7.41 8.89 42.96 100

 

     ANALISIS PENCAPAIAN KEPUTUSAN CALON KESELURUHAN 

 

LULUS 10MP 9MP 8MP 7MP 6MP 5MP 4MP 3MP 2MP 1MP 0MP  
JUMLAH 125 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 135
PERATUS 92.59 2.22 2.96 0.74 1.48 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100

 

Please insert your API key for mailchimp.