All Stories

VISI & MISI

VISI

Menjadi sekolah cemerlang peringkat kebangsaan menjelang 2021.

 

MISI

Menjana seluruh potensi warga pelajar bagi melahirkan generasi rabbani yang beramal soleh dan berketerampilan  melalui program pendidikan dan tarbiah yang sistematik berlandaskan falsafah pendidikan Yayasan Islam Kelantan.

 

MATLAMAT PENDIDIKAN

Matlamat pendidikan Yayasan Islam Kelantan ialah melahirkan muslimin yang beriman, berakhlak mulia, berilmu pengetahuan, beramal soleh dan layak untuk membangun keluarga, masyarakat, negara dan umat iaitu insan yang memiliki dan mengamalkan ciri-ciri berikut :

        .Beriman dan taat kepada Allah

        .Berilmu pengetahuan 

        .Berakhlak mulia 

        .Berkhidmat untuk masyarakat dan negara

        .Memiliki sahsiah yang seimbang

        

MOTO

Maahad Muhammadi Perempuan terunggul

 

Please insert your API key for mailchimp.